Tone Grieg

  • 23.03.1960 - 19.05.2022

Til minne om Tone

Begraves fra Fjære kirke tirsdag 31. mai 2022 kl. 13.00. Velkommen til minnesamvær i FMU-bygget etter seremonien. Til høsten planlegges det en salgsutstilling av Tones malerier. Send navn og tlf.nr til 91148349 hvis du ikke bor i Grimstad og ønsker invitasjon til «Tonefølge.»

Om begravelsen til Tone Grieg 

Fjære kirke

Begraves fra Fjære kirke
tirsdag 31. mai. kl. 13.00. Velkommen til minnesamvær
på FMU etterpå.
Conradi og Topland begravelsesbyrå er et byrå som har operert i Agder-regionen mellom Kristiansand og Arendal siden 1950-tallet.
Med fokus på kjerneverdiene Trygghet-Nærhet-Kvalitet, er vi et byrå som legger tilrette for alle hjelpetjenester rundt et dødsfall og begravelse med verdighet og respekt uansett prisnivå.

Kontakt begravelsesbyrået
Conradi og Topland Begravelsesbyrå
Lillesand/Høvåg/Birkenes/Grimstad
37 04 65 95 / 481 84 403