Informasjon

Dag Reidar Aagre

  • 07.11.1952 - 01.04.2022

Om begravelsen til Dag Reidar Aagre 

Begravelse vil finne sted i stillhet.Conradi og Topland begravelsesbyrå er et byrå som har operert i Agder-regionen mellom Kristiansand og Arendal siden 1950-tallet.
Med fokus på kjerneverdiene Trygghet-Nærhet-Kvalitet, er vi et byrå som legger tilrette for alle hjelpetjenester rundt et dødsfall og begravelse med verdighet og respekt uansett prisnivå.

Kontakt begravelsesbyrået
Conradi og Topland Begravelsesbyrå
Lillesand/Høvåg/Birkenes/Grimstad
37 04 65 95 / 481 84 403